-

Filozofija dela in
terapevtski pristopi

Individualen pristop

Skupaj z vami bomo oblikovali terapevtski načrt, ki bo povsem prilagojen vašemu stanju.
Razgovor in test, terapija, test - postopek, ki ustvari želen rezultat.

Izkušnje že od 2009

V letu 2024 obeležujemo 15 let od začetka delovanja na področju lajšanja bolečin mišično skeletnega sistema in 10 let od ustanovitve Zavoda Medico Ars.

Manualne terapevtske tehnike

Uporabljamo najsodobnejše pristope in jih redno nadgrajujemo. Učinek je možno izmeriti. Postopek dela je varen. Učinek občutite že ob prvi obravnavi.

Manualne terapevtske tehnike

Tina Šikonja Hudelja

Naš koncept ni povsem nov in najde svoje korenine pri D.D. Palmerju, ustanovitelju kiropraktike. Palmer je trdil, da je sleherno življenje izraz tonusa, s čimer je zajel temeljno načelo kiropraktične oskrbe. Konkretno 'tonus' v tem specifičnem pomenu označuje optimum nevrološkega sistema, ki se kot takšen manifestira skozi polno funkcionalnost.

Odstopanje od tega normalnega tonusa po Palmerju dojemamo kot osnovni izvor patologije nevrološkega, mišično-skeletnega sistema in drugih organskih sistemov telesa, saj je nevrološki sistem eden izmed dveh regulatornih sistemov našega organizma (drugi regulatorni sistem je endokrinološki).

Pravkar opisano filozofijo dela udejanjamo z apliciranjem Bownove terapije in z apliciranjem več drugih manualnih terapevtskih tehnik. Stremimo k obnovi strukturne celovitosti telesa, preko tega pa k optimizaciji funkcije centralnega živčnega sistema (CŽS). To dosežemo z odpravljanjem spinalne disfunkcije, in sicer po načelu: strukturna integriteta mišično-skeletnega sistema in njegovih povezanih struktur je bistvena za optimalno funkcijo CŽS. S tem stavkom nakažemo, zakaj svoje delo pogosto pojasnimo kot korekcijo geometrije telesa.

Ciljno usmerjen pristop se začne z oceno tonalne simetrije/asimetrije telesa obravnavane osebe - paradigma iz osteopatije in kiropraktike, ki opremi Bownovega terapevta z učinkovito metodologijo za identifikacijo mehkih tkiv, povezanih s spinalno disfunkcijo. Po identifikaciji lahko terapevtski posegi specifično ciljajo na zaznano disfunkcijo, kar izrazito skrajša pot med prvo obravnavo in končnim ciljem: manj bolečine, več gibljivosti celotnega telesa idr.

Ključna terminologija za razumevanje tiste različice Bownove terapije, ki si jo ekipa Medico Ars prizadevamo nuditi naši klienteli na najvišji možni ravni:

 • Vertebralna subluksacija (The Vertebral Subluxation): Gre za neskladja v sklepih hrbtenice na katere se osredotoča tudi Bownova terapija. Gre za "premik ali motnjo v sklepih ali segmentih hrbtenice, pri katerem je porušena pravilna poravnava, gibanje in/ali fiziološka funkcija, čeprav je stik med sklepnimi površinami ohranjen." Subluksacija je torej disfunkcionalno stanje sklepa ali segmenta hrbtenice, ki vpliva na biomehaniko in nevrološko integriteto ter lahko vodi do različnih težav v telesu.

 • (The Dural Drag): Termin 'dural drag' označuje neravnovesje napetosti v mišicah telesa, povezano z vertebralno subluksacijo. To neravnovesje napetosti je posledica draženja dure mater, zunanje plasti možganske meninge (ovojnice), ki obdaja centralni živčni sistem. 'Dural drag' se izraža kot funkcionalna asimetrija in lahko vodi do prisotnosti funkcionalno krajše spodnje okončine. To stanje pomeni, da na eni strani telesa obstaja nenormalna napetost, ki je posledica težav z duro mater, povezanih s subluksacijo, medvretenčnim diskom hrbtenice ali drugimi dejavniki.

 • Vztrajajoča mišična kontrakcija (The Sustaining Muscle Spasm - SMS): SMS je dejavnik, ki subluksacijo konstantno ohranja, kar lahko povzroči še veliko drugih težav v telesu. V Bownovi terapiji se osredotočajo na identifikacijo in sprostitev teh specifičnih mišičnih napetosti, da bi obnovili naravno ravnovesje in strukturo telesa.

Prisotnost vertebralne subluksacije, izraženega 'dural drag' stanja in SMS bi morda lahko poimenovali 'porušena geometrija telesa'. Korekcijo lahko izvedemo z različnimi pristopi, v našem terapevtskem udejstvovanju smo se osredotočili na eno izmed večih različic Bownove terapije, prav tako imamo na voljo širši repertoar tehnik s področja manualne terapije, kineziologije (veda o gibanju teles) idr.

Racionalno-emotivno vedenjska terapija (REBT)

Tina Šikonja Hudelja

Racionalno-emotivno vedenjska terapija (REBT) je oblika psihoterapije, ki jo je razvil Albert Ellis, medtem ko jo pri Medico Ars #StressRelief programih uporabljamo kot drugo pomožno področje v dobrobit tiste naše klientele, ki tovrstno oskrbo sploh potrebuje.

REBT temelji na predpostavki, da dogodki sami ne povzročajo naših odzivov, temveč naše odzive povzroči naša percepcija, torej prepričanja in ocene teh dogodkov (filozofija stoikov). REBT poudarja pomen razumevanja in spreminjanja iracionalnih prepričanj, ki vodijo do negativnih čustvenih in vedenjskih odzivov. Postopek po metodi REBT:
 1. Identifikacija iracionalnih prepričanj: Terapevt in klient skupaj raziskujeva klientove miselne vzorce, da identificirata iracionalna prepričanja, ki povzročajo psihološko stisko. Ta prepričanja so pogosto absolutistična, kot so "moral bi" ali "ne smem", "nihče me ne mara", "drugi so slabi, jaz sem pa v redu" in vodijo do pretiranih čustvenih reakcij.

 2. Spodbijanje iracionalnih prepričanj: Ko so iracionalna prepričanja prepoznana, terapevt pomaga klientu, da jih izzove. To vključuje različne tehnike, kot so logično spodbijanje, empirično spodbijanje (preverjanje dejstev) in pragmatično spodbijanje (ocenjevanje uporabnosti prepričanj). Cilj je razkriti, kako so prepričanja neutemeljena, nerealna ali škodljiva.

 3. Razvijanje racionalnih alternativ: Klient je spodbujen, da razvije bolj racionalne, fleksibilne in konstruktivne načine mišljenja. To vključuje sprejemanje negotovosti, toleranco do frustracij in sprejemanje samega sebe ter drugih brez pretiranih ocen.

 4. Implementacija in konsolidacija novih prepričanj: Klient udejanja nova prepričanja v svojem vsakdanjem življenju skozi vedenjske eksperimente, domače naloge in vajo. To pomaga pri konsolidaciji novih, bolj adaptivnih načinov razmišljanja in odzivanja na situacije.


Uporaba REBT v terapevtskem procesu temelji na več ključnih prednostih:

 1. Znanstvena podlaga: REBT je podprt z obsežnimi raziskavami, ki dokazujejo njegovo učinkovitost pri obravnavi širokega spektra čustvenih in vedenjskih težav.

 2. Hitrost: Pogosto prinaša relativno hitre rezultate, saj se osredotoča na trenutne miselne vzorce in vedenja, ne da bi se poglabljal v dolgotrajno analizo preteklosti.

 3. Praktičnost: Opremlja kliente z orodji in tehnikami, ki jih lahko uporabljajo samostojno za obvladovanje težav in preprečevanje relapsov.

 4. Vsestranskost: Lahko se uporablja samostojno ali v kombinaciji z drugimi terapevtskimi pristopi in je primerna za delo z različnimi populacijami in težavami.

Z uporabo REBT terapevt sledi cilju, da klientu pomaga razviti bolj zdrav in prilagodljiv psihološki okvir, ki omogoča učinkovitejše soočanje z življenjskimi izzivi in doseganje osebnih ciljev.

Eno izmed dodatnih usposabljanj v 2023: Fine Tuning the Neck, Zagreb

FOTO: Fine Tuning the neck. Specijalna bolnica Sv. Katarina, Zagreb. 22. aprila 2023 se je odvijal izjemno poučen dogodek z naslovom
FOTO: Fine Tuning the neck. Specijalna bolnica Sv. Katarina, Zagreb.

22. aprila 2023 se je odvijal izjemno poučen dogodek z naslovom "Fine Tuning the neck". Dogodek je bil namenjen izključno izkušenim Bowen terapevtom, ki smo se odločili za specializacijo dela na cervikalni regiji hrbtenice. Lokacija: Specijalna bolnica Sv. Katarina, Zagreb.

Predavatelj

Phil Steward, Hands On Clinic, United Kingdom, manualni terapevt (1994) in Bownov terapevt. Na jugozahodu Združenega kraljestva vodi veliko kliniko, ki letno obravnava več kot 3000 pacientov, poleg tega pa poučuje svoj inovativen in naprednješi pristop k Bownovi terapiji.

Kaj smo pridobili

 • Še podrobnje smo se osredotočili na strukturo in delovanje vratu.

 • Poglabljali smo se v prepoznavanje globalnih vzorcev znotraj cervikalne regije.

 • Praktično smo se urili v temeljiti palpaciji, ki nam bo pri vsakodnevnih obravnavah pomagala oceniti napetost in disfunkcijo tkiv  - pogoj, da efektivno apliciramo ustrezne tehnike za optimizacijo mišičnih tonusov vratne hrbtenice in s tem obnovo funkcionalnosti mišično-skeletnih in nevroloških struktur vratu.

 • Posebno pozornost smo posvetili skalenski, subokcipitalni in pterigoidni muskulaturi.

 • Preučevali smo vpliv stabilnosti ramenskega sklepa in zlepljenosti pektoralnega živca ter ligamenta 'nuchae' - kako vplivajo na stabilnost in gibljivost vratu. 

Ali ste vedeli?

Na območju Republike Slovenije lahko Bownovo terapijo izvaja le oseba z vsemi naslednjimi dokumenti:

 1. certifikat mednarodno veljavne šole Bownove terapije,

 2. licenca Ministrstva za zdravje Republike Slovenije,

 3. dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

Licencirani Bownovi terapevti v Republiki Sloveniji moramo na vsakih 7 let zaprositi Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije za podaljšanje licence in za dovoljenja za delo. Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije nam licenco odobri ob opravljenih zahtevanih pogojih. 

Samo eden izmed teh pogojev je tudi zbrati 70 licenčnih točk. Torej moramo v povprečju na letni ravni zbrati 10 licenčnih točk. Posamezno izobraževanje nam prinese od 1 do 3 točk. Si predstavljate, koliko dodatnega svežega znanja je to?

Ker želite zase in za svoje bližnje le najboljše, lahko svojega izvajalca Bownove terapije preverite ali ima:

 1. licenco Ministrstva za zdravje Republike Slovenije,

 2. dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

Kako? Iz prve roke -  Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, služba za odnose z javnostmi: 01 478 68 73 ali pr.mz@gov.si

Lahko vam pomagamo

Vzpostavite stik z nami še danes in čimprej pridobite ustrezne informacije,
kako se znebiti težav s katerimi se trenutno soočate.