-
za dojenčka

Nevrotaktilna integracija refleksov

Osnovna tehnika MNRI® po metodi dr. Masgutove

Plakat Zavoda Medico Ars z informacijami o nevrotaktilni integraciji refleksov po metodi dr. Masgutove. Prikazuje diplomo o uspešno opravljenem izobraževanju ter sliko udeležencev izobraževanja. Tekst na plakatu poudarja, da je nevrotaktilna integracija primerna tudi za dojenčke.
Nevrotaktilna integracija refleksov je osnovna tehnika v okviru metode MNRI (Masgutova nevro-senzo-motorna refleksna integracija), ki jo je razvila dr. Svetlana Masgutova. Ta metoda je zasnovana za optimizacijo delovanja možganskega debla in sproščanje obrambnih refleksov preko stimulacije kože, kar spodbuja varnost, zaupanje, zdrav razvoj in optimalno delovanje ter odzivanje našega telesa.

Cilji nevrotaktilne integracije refleksov

Cilj nevrotaktilne integracije refleksov so:

  • Uravnava in integracija devetih kožnih receptorjev.

  • Izboljšanje razvoja in delovanja možganov.

  • Izboljšanje proprioceptivnega zaznavanja.

  • Pospeševanje nevro-senzo-motorične integracije.

  • Izboljšanje hipo in hipersenzitivnosti.

  • Omogočanje, da dotik sprejemamo kot nekaj varnega, spoštljivega in ljubečega.

  • Osnova za pozitivne spremembe v razvoju in procesu življenja ter učenja.

Nevrotaktilna integracija refleksov in njene prednosti


Izboljšanje pozornosti in koncentracije (ADD/ADHD)

Otroci z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo pogosto trpijo zaradi neintegriranih refleksov, kar lahko vpliva na njihovo sposobnost koncentracije. Nevrotaktilna integracija refleksov pomaga uravnavati te reflekse, s čimer izboljšuje pozornost in koncentracijo.

Senzorična integracija

Otroci z motnjami senzorične integracije imajo težave pri obdelavi in odzivanju na senzorične informacije. Ta tehnika pomaga uravnavati senzorične dražljaje, kar omogoča boljše prilagajanje in odzivanje na okolje.

Avtizem in Aspergerjev sindrom

Otroci z avtizmom in Aspergerjevim sindromom pogosto kažejo znake senzorične preobčutljivosti ali premalo občutljivosti. S pomočjo nevrotaktilne integracije refleksov lahko dosežemo izboljšanje v njihovem odzivanju na dotik in zmanjšamo anksioznost ter izboljšamo socialne interakcije.

Cerebralna paraliza

Pri otrocih s cerebralno paralizo nevrotaktilna integracija refleksov pomaga izboljšati gibljivost in koordinacijo, kar prispeva k večji samostojnosti in kvaliteti življenja.

Govorno-jezikovne težave

Težave z govorom in jezikom so pogosto povezane z neintegriranimi refleksi, ki vplivajo na mišice, vključene v govor. Ta metoda pomaga sprostiti te reflekse, kar vodi k izboljšanju govornih sposobnosti.

Specifične učne težave

Otroci z učnimi težavami pogosto kažejo neintegrirane primarne reflekse. Z nevrotaktilno integracijo refleksov lahko izboljšamo delovanje možganov, kar pripomore k boljšim učnim rezultatom.

Različni razvojni zaostanki

Otroci z razvojnimi zaostanki pogosto potrebujejo dodatno podporo pri integraciji refleksov, da lahko dosežejo svoj polni potencial. Ta tehnika jim omogoča boljše obvladovanje telesa in okolja.

Vaš dojenček potrebuje pomoč? Pokličite nas:

📞 040 875 465

Vloga kožnih receptorjev

Kožni receptorji igrajo ključno vlogo pri zaznavanju okolja in odzivanju na dražljaje. Neintegrirani kožni receptorji so pogosto vzrok za neintegrirane primarne reflekse, kar se kaže v različnih simptomih, kot so senzorične motnje in razvojni izzivi.

Hipersenzitivnost in hiposenzitivnost

Otroci s posebnimi potrebami pogosto slabo uravnavajo taktilne občutke. Hipersenzitiven otrok se lahko na dotik odzove z umikom, zavračanjem določenih oblačil ali izogibanjem določenim materialom. Hiposenzitiven otrok pa išče prekomerne stimulacije in ima visok prag tolerance za bolečino. Preko nevrotaktilne integracije refleksov lahko otrokom zagotovimo zdravo zaznavo in optimalen razvoj kože.


Nevrotaktilna integracija refleksov je ključna tehnika, ki omogoča optimalen razvoj in delovanje živčnega sistema pri otrocih s posebnimi potrebami. Preko te metode lahko dosežemo pozitivne spremembe v razvoju, učenju in življenju otrok, kar prispeva k njihovemu boljšemu počutju in kakovosti življenja. S pravilno integracijo refleksov lahko otrokom zagotovimo varnost, zaupanje in zdrav razvoj, kar je ključnega pomena za njihov napredek in uspeh.

Vaš dojenček potrebuje pomoč? Pošljite povpraševanje:

📧 info@medico-ars.com

Pogosta vprašanja in odgovori

Kako dolgo traja terapija?

Dolžina terapije se razlikuje glede na individualne potrebe dojenčka/malčka. Nekateri potrebujejo le nekaj mesecev, drugi pa morda več let redne stimulacije.

Ali je nevrotaktilna terapija varna?

Da, nevrotaktilna terapija je varna, če jo izvaja usposobljen terapevt ali če starši sledijo ustreznim navodilom. Pomembno je, da upoštevate dojenčkove reakcije in se posvetujete s strokovnjakom, če imate kakršnekoli skrbi.

Kakšni so rezultati terapije?

Rezultati se lahko razlikujejo, vendar mnogi dojenčki kažejo izboljšave v senzoričnem zaznavanju, motoriki in socialnih veščinah. Uspeh terapije je odvisen od redne in pravilne izvedbe ter individualnih značilnosti dojenčka.

Povzetek pomembnih točk v zvezi z nevrotaktilno integracijo

Nevrotaktilna integracija je učinkovit pristop za spodbujanje celostnega razvoja dojenčka/malčka. Pravilna taktilna stimulacija lahko izboljša senzorične, motorične in socialne sposobnosti, kar je ključnega pomena za zdrav razvoj.

Nasveti za nadaljnje branje in učenje

Če želite izvedeti več o nevrotaktilni integraciji, priporočamo, da preberete strokovne članke, knjige in se udeležite delavnic, kjer lahko pridobite dodatno znanje in veščine.

Povezave do dodatnih virov in literature

Za dodatne informacije obiščite spletne strani in literature, ki ponujajo poglobljeno znanje o nevrotaktilni integraciji. Sodelujte v forumih in skupinah staršev, ki imajo izkušnje s to terapijo, da izmenjate mnenja in nasvete.